Browsing Tag

kerstverhaal

Blog

Het Kerstverhaal van Jan Dijkgraaf

In de zesde maand zendt God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heet. Het meisje heet Maria. Gabriël gaat haar huis binnen en zegt: “Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.”

Ze schrikt hevig bij het horen van zijn woorden en vraagt zich af wat die begroeting te betekenen heeft. Maar de engel zegt tegen haar: “Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.”

Maria vraagt aan de engel: “Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.”

Continue Reading